در حال نمایش 2 نتیجه

قیمت ناودانی

۳۲,۰۰۰ تومان

لیست قیمت ناودانی مشهد

عنوانشاخهوزن قیمت (تومان)
هر کیلو ناودانی 6 ۶ متری ۲۹30000
هر کیلو ناودانی 6 ۶ متری 1932000
هر کیلو ناودانی 6 ۶ متری 2432000
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۰32000
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری 2832500
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری 2432800
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۰32500
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری 40 32500
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری 3532800
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۲33000
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری 5233500
هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۰تماس
هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۶۴تماس
هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۰۰ تماس
هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ تماس
پیشنهاد می شود برای اطلاع از قیمت دقیق و لحظه ای با شماره 09152205256 آقای مهندس خوش کام تماس بگیرید.

قیمت نبشی

۳۰,۵۰۰ تومان

لیست قیمت نبشی مشهد

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت(تومان)
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی۶ متری6.532000
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی۶ متری7.531000
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی۶ متری۸ 32000
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی۶ متری931000
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی۶ متری1030800
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی۶ متری1430500
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی۶ متری۱۷30300
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی۶ متری2630300
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی۶ متری۵۰30500
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی۶ متری۸۳30500
پیشنهاد می شود برای اطلاع از قیمت دقیق و لحظه ای با شماره 09152205256 آقای مهندس خوش کام تماس بگیرید.